INŻYNIERIA I ŚRODOWISKO

Bycie tylko tłumaczem nie jest wystarczające, aby przygotować wysokiej jakości tłumaczenia związane z różnego rodzajami rozwiązaniami technologicznymi z zakresu inżynierii i budownictwa. Z tego właśnie powodu nasi tłumacze, poza znakomitą znajomością konkretnych języków, są także ekspertami w konkretnych obszarach wiedzy specjalistycznej. Znają wymaganą terminologię jak również są w stanie skorzystać z wielu materiałów uzupełniających (książek i źródeł online), aby zapewnić, że tłumaczenie przekazywane klientowi jest idealne zarówno pod względem językowym, jak również merytorycznym.
 
Dotychczas pomyślnie zrealizowaliśmy wiele tłumaczeń tekstów z zakresu technologii i budownictwa. Poniżej znajduje się lista największych i najbardziej interesujących projektów, jakie wykonaliśmy do dnia dzisiejszego:
 • Dokumentacja projektowa dotycząca budowy metra w Warszawie, wliczając projekty wykonawcze, ekspertyzy, a także raporty geotechniczne i geologiczne
 • Dokumentacja przetargowa ze specyfikacjami związana z budową metra w Warszawie, wliczając opis wymagań geologicznych i geotechnicznych
 • Wskazówki z zakresu bezpieczeństwa i higieny i pracy
 • Deklaracje zgodności
 • Podręczniki i instrukcje obsługi oraz konserwacji maszyn budowlanych, jak na przykład wózków widłowych, stabilizatorów itd.
 • Notatki i protokoły dotyczące projektowania i realizacji budynków mieszkalnych
 • Rezultaty i analizy badań dotyczących obszarów inwestycyjnych
 • Protokoły zdawczo-odbiorcze po zrealizowaniu budynków i obszarów produkcyjnych
 • Instrukcje obsługi oraz interfejsy oprogramowania komputerowego przeznaczonego do projektowania budynków i wnętrz
 • Oferty, projekty oraz kosztorysy dla producenta hal stalowych i magazynów
 • Dokumentacja przetargowa na budowę lekkiej kolei
 • Opisy nieruchomości
 • Opinie ekspertów dotyczące zastosowania technologii próżniowych
 • Wyniki eksperymentów nad wykorzystaniem hybrydowych warstw powierzchni w regeneracji części maszyn