electrolux

Marka Electrolux zwróciła się do nas o tłumaczenia o tematyce inżynieryjnej, technicznej, marketingowej. To przede wszystkim dokumentacje przetargowe, opinie o produktach. Nasza praca obejmowała tłumaczenia w językach: polski-estoński, litewski, czeski, słowacki, węgierski.

Contact us Write or call us, we will help!

ILS


    Maksymalna waga plików nie powinna przekraczać 20MB.


    BEZPŁATNA WYCENA W 30 MINUT!

      ×