kong

Przygotowaliśmy specjalistyczne tłumaczenia dla firmy Kongsberg. Były to teksty biznesowe, handlowe, inżynieryjne: Regulaminy, umowy, instrukcje, arkusze; Tłumaczyliśmy na: polski- ukraiński, rosyjski, norweski.

Contact us Write or call us, we will help!

ILS


    Maksymalna waga plików nie powinna przekraczać 20MB.


    BEZPŁATNA WYCENA W 30 MINUT!

      ×